ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Εκμετάλευση & Eμπορία Α.Π.Ε

Νοταρά 53, ΤΚ 18531 Πειραιάς ΑΦΜ: 095618946 ΔΟΥ: Α' Πειραιά
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΔΙΚΤΥΟ